Форма входу

Вітаю Вас Гість!

Пошук

чат

200

Наше опитування

Чи потрібне зовнішнє оцінювання
Усього відповідей: 239

Статистика


Усього онлайн: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Стаття » Інформатика

WEB – ПРОГРАМУВАННЯ. Частина2.
Динамічний HTML користується в даний час величезною популярністю, оскільки дозволяє розроблювачеві створити дійсно інтерактивну Web-сторінку, а не статичний документ. Подібна можливість досягається за рахунок того, що для кожного елемента Web-сторінки можна написати сценарій. Наприклад, можна написати сценарій зміни кольору слова при приміщенні на нього покажчика миші, чи написати сценарій імітації феєрверку при натиненні кнопки миші на деяких елементах Web-сторінки.

3. Створення WEB – сторінок
Створення Web-сторінок з допомогою мови HTML
Гіпертекстові Web-сторінки зберігаються в звичайних текстових файлах з розширенням НТМ або HTML. HTML – мова розмітки гіпертекстових документів, призначена для створення та написання гіпертекстів. HTML – базується на стандартній мові узагальненої розмітки (SGML - Standard Generalized Markup Language) та призначений для опису взаємопов'язаних документів у розподіленій мережевій інформаційній системі WWW. HTML описує не тільки структуру документів, а й зв'язок між ними. У загальному вигляді HTML – це набір стилів (tags), які виділяють різні компоненти WWW-документів.
Зовнішній вигляд документа на екрані користувача визначається браузером. Браузери є графічні та текстові, в кожнім браузері документ буде виглядати по-своєму, але структура його залишиться незмінною, оскільки вона задана форматом html..
Мова HTML є лінійною мовою й у стандартному варіанті не підтримує циклів або розгалужень, при умові, що не використовуються технології SSI (Server Side Includes), DHTML (Dynamic HTML) або ASP (Active Server Pages) чи PHP. Браузер передивляється документ від початку і до кінця, одразу форматуючи сторінку. Використання програм, які мають назву CGI-script (VB-Script, JAVA-Script), а також використання мов серверного програмування (включаючи SSI, ASP, PHP, JAVA) змінилося уявлення про HTML документ, як про статичний текст з елементами гіпертекстової розмітки. Нові технології дозволяють генерувати активні документи і використовувати всю техніку програмування для їх створення.
Чистий HTML— це мова, що описує, як повинен виглядати документ. Його також можна назвати мовою розмітки.
Основним елементом HTML є дескриптори або теги. Документ форматується при додаванні дескриптора, що точно вказує, як повинен виглядати текст. Дескриптори HTML розташовані у кутових дужках <>. Умовно дескриптори модна розбтити на три частини:
• Дескриптори, які інформують браузер про те, що документ є HTML-документом, і дескриптори коментарів.
• Дескриптори заголовків HTML-документа.
• Дескриптори тіла HTML-документа.
Розрізняють два тири дескрипторів: дескриптори-контейнери і прості дескриптори.
Дескриптори-контейнери обмежують текст із двох сторін. Завершальний дескриптор відрізняється від починаючою тільки косою рисою – </ >. Між ними може знаходитися як текст, так і інші дескриптори.
Наприклад: дескриптор <В> включає режим напівжирних символів, а дескриптор </В> — виключає. Усередині цієї фрази дескриптор <І> включає режим курсиву, а дескриптор </І> — виключає. Тобто наступний вираз записаний мовою HTML -
Це <В>речення<I>містить фразу </І>, надруковану курсивом</В> .
На екрані браузера буде виглядати таким чином:
Це речення містить фразу, надруковану курсивом.
Існують також дескриптори, що не є контейнерами. Ці дескриптори просто вставляють спеціальний елемент або виконують спеціалізовану функцію на Web-сторінці. Наприклад, один з найбільш вживаних дескрипторів <BR> використовується для розриву рядка, а дескриптор <IMG> використовується для вставки на сторінку малюнка. У цих випадках завершальні дескриптори не використовуються.
Атрибути HTML
Безліч дескрипторів HTML також приймають параметри, які називаються атрибутами. Атрибути використовуються для вказівки додаткової інформації Web-браузерові про те, як застосовувати цей дескриптор. Якщо ви додасте дескриптор, що створює посилання, то атрибути будуть використовуватися для вказівки URL зв'язаної Web-сторінки. Атрибути — це імена, яким через знак рівності (=) привласнюються визначені значення. Наприклад, для зв'язку з файлом HTML необхідно атрибутові HREF привласнити URL цього файлу — HREF=document2.htm і помістити його між відкриваючою і закриваючою кутовою дужками дескриптора <А>:
<А HREF=index2.htm>Друга сторінка</A>
Якщо рядок значення параметра містить пробіли, її необхідно записувати в одинарних або подвійних лапках. Наприклад, <А HREF="Web Page FBS.htm">.
Структура документів HTML
Кожен файл HTML має однакову базову структуру. Умовно його можна розбити на дві частини – заголовок і тіло. Відповідно є дескриптори які відносяться до заголовка і тіла html-документу, але крім цього, як ми говорили, існують ще загальні дескриптори. Тому, структуру html, розглядають поряд з структурою дескрипторів.
В загальному кожен html-файл починається з дескрипторів <HTML> і закінчується дескриптором </HTML>. Усередині цього контейнера вкладені два інші: <НЕАD> і <BODY>. Контейнер <HEAD> містить заголовну інформацію про документ, а контейнер <BODY> вміст документа. В загальному ж структура html-файлу така:
<html>
<head>
Текст заголовку html-документа
</head>
<body>
Текст html-документу
</body>
</html>
Розглянемо більш детальніше дескриптори, які відносяться до кожної частини html-документу.
Загальні дескриптори і коментарі.
До загальних дескрипторів можна віднести:
1) <HTML> - дескриптор-контейнер, повідомляє браузеру, що вся інформація, яка знаходиться між <HTML> і </HTML> є текстом, закодованим у відповідності із форматом HTML.
2) <COMMENT> - дескриптор контейнер, який вказує на те, що даний текст, який міститься між цими дескрипторами є коментарем. Коментарі, так як і коментарі в будь-якій мові програмування, на екран не виводяться.
3) <!--текст коментаря --> - ще один вид дескриптора-коментаря.
Дескриптори заголовку HTML-документа
Заголовок html-документа задається за допомогою дескриптора-контейнера <HEAD>. Цей дескриптор не є обов’язковим, проте дає необхідну інформацію для програми-браузера. Елементи, які розміщені всередині цього контейнера, в вікні браузера не відображаються.
Цей дескриптор може містити в собі такі дескриптори (використовуються тільки між парою <HEAD> </HEAD>:
1) <TITLE> - дескриптор контейнер, який служить для задання тексту, що буде відображатись в рядку заголовку вікна браузера.
Приклад:
<html>
<head>
<title> Наша організація</title>
</head>
<body>
Головна сторінка нашої організації
</body>
</html>
В вікні браузера це буде виглядати наступним чином:

Рис. 9.2 – Використання заголовків.
2) <BASE> - задає повний URL документа. Використовується для вказування відносних URL. Має один обов’язковий атрибут HREF, який задає повний URL документа.
3) <META> - надає інформацію про документ для браузера, пошукових серверів і інших додатків.
Синтаксис:
<META
CONTENT=desription
HTTP-EQUIV=response
NAME=text
TITLE=text
URL=url>,
де
CONTENT – вміст дескриптора, в поєднанні з HTTP-EQUIV може використовуватися для автоматичного пере завантаження документа.
HTTP-EQUIV – забезпечує браузеру супровідну інформацію про документ. Якщо його значення рівно REFRESH, то документ перезавантажується через вказане в якості значення атрибута CONTENT.
NAME - ім’я дескриптора.
URL – URL завантажувального документа, після вказання інтервалу в секундах в якості значення атрибута CONTENT.
Примітка: Цей дескриптор дуже важливий при роміщенні головних Web-сторінок (зазвичай сторінок з назвами index.html) на Internet-сайтах. В цьому дескрипторі вказується ключові слова для пошуку пошуковими сторінками, а також короткий опис документа. Можна, наприклад, в документ вставити такі рядки.
<meta name=”keywords” content=”холодильники, морозильні шафи, морозилки”>
<meta name=”description” content=”Холодильне устаткування „Нашої фірми” ”>
Дескриптори тіла HTML-документа
Найголовнішою частиною HTML-документу все ж можна назвати тіло HTML-документу, саме в цій частині використовується найбільша частина дескрипторів, записуються сценарії, аплети тощо. Повністю про всі дескриптори та їх структуру, як вже було сказано, можна дізнатися за адресою: http://www.w3c.org. Ми ж розглянемо найбільш часто вживані дескриптори HTML.
Форматування символів у HTML
Нижче приведені деякі дескриптори форматування символів, підтримувані HTML. Кожен дескриптор, приведений тут є контейнером, тобто необхідно також використовувати завершальні дескриптори для завершення відповідного форматування.
Серед цих дескрипторів розглядають фізичні та логічні. Фізичні дескриптори конкретно вказують, як необхідно форматувати текст. Наприклад, дескриптор <В> форматує текст напівжирним шрифтом. Дескриптори <FONT>, <I>, <S>, <SMALL>, <STRIKE>, <SUB>, <SUP> і <U> також є фізичними. Логічні дескриптори визначають не те, як відображати текст, а що він собою представляє, залишаючи Web-браузеру можливість "вирішувати", як відображати даний текст. Дескриптори, що залишилися в таблиці, є логічними.

Таблиця 9.1 - Дескриптори форматування символів.
Дескриптор Опис
<B> Напівжирний
<I> Курсив
<U> Підкреслений
<S> Перекреслений
<STRIKE> Перекреслений
<SUB> Нижній індекс
<SUP> Верхній індекс
<BIG> Більший
<SMALL> Маленький
<CODE> Приклад коду
<ЕМ> Виділення (зазвичай курсив)
<FONT> Використання визначеного шрифту
<PLAINTEXT> Моношириний
<SAMP> Приклад
<STRONG> Виділення (звичайно напівжирний)
<ТТ> Телетайп
<VAR> Ім'я перемінної або параметра
<ХМР> Приклад
Приклад використання дескрипторів форматування символів:
<html>
<head>
<title>Форматування символів</title>
</head>
<body>
<B>Напівжирний</B>
<I>Курсив</I>
<U>Підкреслений</U>
<S>Перекреслений</S>
<STRIKE>Перекреслений</STRIKE>
<SUB>Нижній індекс</SUB>
<SUP>Верхній індекс</SUP>
<BIG>Більший</BIG>
<SMALL>Меншиий</SMALL>
<EM>Виділення (зазвичай курсив)</EM>
</body>
</html>
У Web-браузері Microsoft Internet Explorer, цей текст буде відображатись так, як показано на Рис.9.3.

Категорія: Інформатика | Додав: Моз (24.03.2009) | Автор: Шаньок
Переглядів: 919 | Рейтинг: 0.0/0
Усього коментарів: 0
Додавати коментарі можеть тільки зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]